Beluchter

We herstellen alle type beluchters en verdelen die van Aqua-Turbo.  De groep Aqua Turbo Systems is een van 's werelds toonaangevende ontwerpers en fabrikanten van water- en afvalwaterzuiveringsapparatuur voor industriële en gemeentelijke markten.

Beluchter   

Dompelbeluchters worden meestal gebruikt voor bassins met een relatief klein oppervlak en een grotere waterdiepte ; ze brengen lucht en zuurstof naar de bodem waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren.

Naarmate de bellen opstijgen, dragen ze het zuurstofarme water van de bodem naar het oppervlak, waar ze zich mengen met het zuurstofrijke oppervlaktewater en zuurstof in de atmosfeer, vooraleer ze weer naar de bodem zakken. De continue verticale menging helpt de concentratie van opgeloste zuurstof in het hele watervolume te verhogen.

 
Beluchter

 

Beluchter
Beluchter
Beluchter
Beluchter