Voortstuwer

Voortstuwers zijn een type dompelmixers die zorgen voor de verplaatsing van zeer grote volumes d.m.v. hun specifieke waaiers en dit met een laag energieverbruik

Voorstuwers of flowmakers hebben we steeds op voorraad. 

Merken die we vertegenwoordigen:
Cri-man, Wilo-Emu ,...

Voortstuwer   

Een goede opstelling zorgt voor een correcte stroomsnelheid over het volledig bassin. Ze worden vooral gebruikt in biologische processen zoals in beluchtingbekkens van waterzuiveringen.

Een voorstuwer zorgt voor een efficiëntere omzetting van zowel de nitrificatie als de denitrificatie. 
Bij nieuwe installaties kunnen we de voorstuwer monteren aan de wand  en / of de vloer van de tank. Maar we hebben ook de mogelijkheid om voorstuwers te plaatsen bij tanks die nog volledig vol zijn.
 

Voortstuwer
 

We verdelen de merken van E-Y-S, CRI-MAN & Wilo-EMU. 

Voortstuwer
  

 

Voortstuwer