Roostermixer

Een roostermixer is een dompelmixer die wordt gebruikt in varkensstallen. 

De krachtige mixer wordt via een speciaal chassis binnen gereden in de stal. Door het verwijderen van een rooster kan de mixer in de mest ondergedompeld worden. 

Dejonghe Techniek levert het chassis met een verdraaibare paal, waardoor het mogelijk is om de mixer in verschillende posities de mest te laten mixen. 

Optioneel kan er een verlengde paal bijgeleverd worden zodat er werkdieptes van meer dan 2 meter haalbaar zijn. 

Afhankelijk van het type mest, de stalgrootte en het beschikbaar elektrisch vermogen wordt een ander type mixer gemonteerd. 

We kunnen ook een vaste opstelling voorzien om de varkensmest te mixen. 
Contacteer ons en wij zorgen voor een optimaal voorstel. 

Roostermixer
 

Wordt vaak samen verkocht met een pompkar.

De homogene mest na het mixen kan via een lobbenpomp verpompt worden. Daarvoor hebben we onze mobiele pompkar. Die wordt op maat gemaakt, zodat de pomp gemakkelijk in de gangen gereden kan worden. 

 

Roostermixer